Rejestracja nowej spółki z o.o. a obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
Opublikowano 29 września 2023

Prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, to najdokładniejszy model ewidencji księgowej. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pełna księgowość jest obowiązkowa, co odstrasza niektórych przedsiębiorców od zmiany formy działalności. Co powinno się wiedzieć o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w spółkach z o.o.?

Jakie warunki należy spełnić w celu rejestracji spółki?

Założenie spółki przebiega szybko i sprawnie, jeśli wspólnicy przygotują wcześniej wszystkie wymagane dokumenty. Przed rejestracją powinni wybrać nazwę spółki i numery PKD dla swojej działalności. Ponadto ich obowiązkiem jest wskazanie adresu siedziby spółki, danych osobowych wspólników spółki wraz z adresami do korespondencji oraz wysokości kapitału zakładowego.

W kolejnym kroku zakładanie spółek obejmuje przygotowanie umowy spółki i dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowę spółki można zawrzeć online w systemie s24. Umowa w systemie powstaje bez udziału notariusza i konieczności zachowania formy aktu notarialnego, co obniża koszty i przyspiesza proces rejestracji spółki. Wysokość kapitału zakładowego musi wynosić co najmniej 5000 zł, przy czym najmniejszy udział wspólnika nie może być mniejszy niż 50 zł. Następnie należy wybrać zarząd spółki, który pełni funkcje przez co najmniej rok. W jego skład mogą wchodzić wspólnicy i osoby trzecie. W razie jakichkolwiek wątpliwości przy zakładaniu spółki warto zgłosić się do biura księgowego, które wyjaśni, jak przejść przez kolejne etapy rejestracji.

Spółka z o.o. – czy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie spółki z o.o. muszą prowadzić pełną księgowość. Art. 2 Ustawy o rachunkowości wskazuje spółki z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne i komandytowe jako objęte obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości bez możliwości przejścia na księgowość uproszczoną. Pozostałe przedsiębiorstwa prowadzą ją, jeśli ich przychód roczny przekroczy 2 miliony euro. Jednocześnie każde przedsiębiorstwo w Polsce może dobrowolnie przejść na pełną księgowość.

Co obejmuje pełna księgowość?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje kilka elementów. Należą do nich:

  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dziennik,
  • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej,
  • zestawienie obrotów i sald z ksiąg pomocniczych,
  • wykaz pasywów i aktywów.

W celu uniknięcia błędów księgowych warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które przeprowadzi wspólników przez cały proces rejestracji spółki, a następnie zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Wybierz sprawdzone biuro rachunkowe do prowadzenia pełnej księgowości

Księgi rachunkowe to rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, w którym bez skrupulatności i szerokiej wiedzy podatkowej trudno uniknąć błędów. Wybierając biuro rachunkowe do pełnej księgowości, sprawdź doświadczenie księgowych w jej tworzeniu i upewnij się, że biura ma wykupione OC. Nawet niewielka pomyłka w księgach rachunkowych może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary na spółkę.

Doświadczeni księgowi prawidłowo otworzą i zamkną księgi rachunkowe oraz zadbają o to, by przy każdym zapisie znalazły się wymagane informacje. Wpisy w księgach rachunkowych powinny być oznaczone m.in.: datą dokonania operacji gospodarczej, rodzajem i numerem identyfikacyjnym dowodu księgowego oraz informacją o koncie, którego dotyczy wpis.

Dowiedz się więcej z naszego bloga