skladki-przedsiebiorcy-2023
Opublikowano 3 października 2022

Przedsiębiorcy nie mają w Polsce łatwego życia, zwłaszcza w zakresie prowadzenia księgowości. Z początkiem nowego roku ustawodawca wdrożył największą od kliku lat reformę podatków dochodowych pod nazwą Polski Ład. Wprowadziła ona duży zamęt nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także w biurach rachunkowych oraz urzędach skarbowych, które same do końca nie wiedziały, jak stosować niektóre z nowych rozwiązań. Skutkiem tego już w połowie 2022 r. pojawiła się znaczna nowelizacja niektórych przepisów, która po raz kolejny zmieniła zasady rozliczeń z fiskusem.

Dla przedsiębiorców najistotniejszą zmianą było jednak wprowadzenie „podatku zdrowotnego” czyli likwidacja możliwości odliczania od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2022 składka ta została w większości przypadków uzależniona od dochodów i stała się realnym miesięcznym obciążeniem przedsiębiorców. Księgowi podkreślają jednak, że to nie koniec zmartwień i wzrostu obciążeń podatkowo składkowych przedsiębiorców, którzy od nowego roku zapłacą wyższe składki ZUS.

Rekordowa podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne – księgowi komentują

W przyjętym projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. założono wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej do kwoty 6 935 zł. Ktoś może zapytać: a co to obchodzi przeciętnego przedsiębiorcę? Okazuje się jednak, że obchodzi, ponieważ podstawą wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na kolejny rok. W związku z tym 2023 r. przedsiębiorcy będą obliczali składki na ubezpieczenie społeczne od wyższej podstawy, która wyniesie 4161 zł. Tym samym poszczególne składki na ubezpieczenie społeczne będą kształtowany się następująco:

  • składka ubezpieczenia emerytalnego (19,52%): 812, 23 zł
  • składka ubezpieczenia rentowego (8%): 332, 88 zł
  • składka ubezpieczenia wypadkowego (1,67%): 96,49 zł
  • składka ubezpieczenia chorobowego (2,45 %): 101,49 zł
  • składka na FP/FS (2,45%): 101,49 zł

Łącznie zatem przedsiębiorcy w 2023 r zapłacą 1418,48 zł składek na ubezpieczenie społeczne. Rok do roku będzie to wzrost składek o 207,20 zł.

Preferencyjne składki ZUS również wzrosną. Dla „małego ZUSu” podstawa wymiaru składek liczona jest w inny sposób. Stanowi ją zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wzrośnie ono dwóch terminach:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 3490 zł czyli 480 zł czyli, oraz
  • od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł czyli kwotę 590 zł

Tym samym, dla przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS podstawa wymiaru składek:

  • od stycznia do czerwca wyniesie 1047 zł, same zaś składki 331,27 zł (bez FP/FS)
  • a od lipca do grudnia 1080 zł, same składki zaś 341,71 zł (bez FP/FS)

A co ze składką zdrowotną?

Składka zdrowotna zasadniczo została uzależniona od dochodu lub jak w przypadku ryczałtowców przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale roku poprzedniego (wartość tą poznamy dopiera pod koniec roku). Profesjonalni księgowi zauważają, że dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Oznacza to, że wyniesie ona 314,1 zł a zatem wzrośnie o 43,20 zł.

Dowiedz się więcej z naszego bloga