Opublikowano 23 października 2023

Zakładanie firmy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce to często pierwszy krok w kierunku spełnienia marzeń o własnym biznesie. Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i planem działania można go zrealizować szybko i sprawnie, krok po kroku. W poniższym artykule omówimy, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

KROK 1 – WYBÓR FORMY PRAWNEJ

W Polsce możesz prowadzić działalność gospodarczą na kilka różnych sposobów, w tym jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy też spółka jawna lub inne spółki. Wybór formy prawnej zależy od wielu czynników, w tym od skali planowanego przedsięwzięcia i poziomu odpowiedzialności. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą.

KROK 2 – REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Rejestracja działalności, a zatem zakładanie firmy, może odbyć się zasadniczo na dwa sposoby tj. poprzez złożenie wniosku w urzędzie miasta lub gminy albo online na stronie internetowej CEIDG.

Link do elektronicznego kreatora wniosku o wpis do CEIDG.

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00

WYBÓR NAZWY

Rejestrując działalność w CEIDG konieczne jest wskazanie nazwy. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać obligatoryjnie imię i nazwisko przedsiębiorcy. Dodatkowo możliwe jest wskazanie innych elementów w nazwie, przykładowo odnoszących się do przedmiotu prowadzonej działalności albo inne dowolne sformułowanie.

Można mieć tylko jeden wpis w CEIDG.

WSKAZANIE ADRESU

Zakładając firmę należy wskazać adres do doręczeń, czyli adres na jaki kierowana będzie do Ciebie korespondencja. Ponadto, możliwe jest wskazanie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz dodatkowych stałych miejsc, w których prowadzisz działalność.

Musisz jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie tytuł prawnego do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułami prawnymi do nieruchomości mogą być:

  • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • dzierżawa
  • najem
  • użyczenie.

WYBÓR KODU PKD

Każda działalność gospodarcza musi zostać przypisana do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w skrócie PKD. Konieczne jest podanie co najmniej jednego kodu PKD, który będzie odpowiadał Twojej działalności. Można również wskazać dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Link do wyszukiwarki kodów PKD:

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

WSKAZANIE DATY ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przy rejestracji działalności jest to element obligatoryjny aczkolwiek prosty do wskazania. Wystarczy bowiem wskazać faktyczną datę, od której zamierza się podjąć wykonywanie działalności gospodarczej.

KROK 3 – WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA ORAZ REJESTRACJA VAT

Zakładając firmę należy dokonać również formy opodatkowania.

Do wyboru posiadamy trzy formy:

  1. na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  2. według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  3. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przedsiębiorca zasadniczo istnieje obowiązek dokonana zgłoszenia do VAT. Istnieją jednak sytuacje, gdy ten obowiązek nie jest wymagany.

KROK 4 – ZGŁOSZENIE DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pamiętaj, że rejestracja własnej firmy wiążę się z obowiązkiem opłacania składem na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wysokość składek zależeć będzie od osiąganego dochodu. Wysokość należności wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależeć będzie także od zatrudniania w swojej działalności innych osób bądź braku zatrudniania.

Sprawdź czy może w tym zakresie skorzystać z możliwości obniżenia składek tj. czy przysługuje Ci ulga na start oraz preferencyjne składki.

*UZYSKANIE NIP ORAZ REGON

Po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, zostanie Tobie nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) od urzędu skarbowego, a także numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej). NIP jest niezbędnym elementem do wystawiania faktur i dokonywania rozliczeń podatkowych.

KROK 5 – ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Kiedy wszystkie formalności są załatwione, możesz oficjalnie rozpocząć swoją jednoosobową działalność gospodarczą, rozpocząć promocję swojego biznesu, pozyskiwanie klientów i realizację swojego planu biznesowo. Zakładanie firmy nie jest takie trudne!

Jeżeli wybrałeś inną formę prowadzenia działalności sprawdź również:

https://anowak.com.pl/krok-po-kroku-jak-zalozyc-wlasna-spolke-praktyczny-przewodnik-dla-poczatkujacych-przedsiebiorcow/

https://anowak.com.pl/jak-zalozyc-spolke-z-o-o-praktyczny-przewodnik/

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej założenia firmy oraz jej prowadzenia, wybory najlepszych rozwiązań podatkowych dla Twojej działalności.

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633

https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga