Jak założyć spółkę komandytową - krok po kroku?
Opublikowano 30 sierpnia 2023

Założenie spółki komandytowej jest jedną z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy, którzy odpowiadają za zarządzanie i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, oraz komandytariuszy, którzy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionego kapitału. W poniższym artykule przedstawiamy krok po kroku proces dotyczący zakładania spółki komandytowej.

Spółka komandytowa – podstawy i przygotowania

Pierwszym krokiem w zakładaniu spółki komandytowej jest dokładne zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi tego typu spółek. Warto zasięgnąć porady prawnika lub doradcy biznesowego, aby upewnić się, że spółka komandytowa jest odpowiednią formą prowadzenia działalności gospodarczej i spełnia nasze oczekiwania.

Następnie należy ustalić, kto będzie pełnił rolę komplementariuszy, czyli osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką oraz kto będzie komandytariuszami, czyli osobami ograniczającymi swoją odpowiedzialność do wysokości wniesionego kapitału. Warto dokładnie omówić podział zadań, uprawnienia i obowiązki pomiędzy wspólnikami, a także ustalić zasady podziału zysków i strat.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie umowy spółki komandytowej. Umowa powinna zawierać m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, udziały wspólników, zasady zarządzania spółką, określenie obowiązków komplementariuszy i prawa oraz obowiązki komandytariuszy. Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzaniu umowy spółki komandytowej, zajmie się tym doradca podatkowy.

Rejestracja spółki komandytowej – formalności i dokumenty

Po sporządzeniu umowy spółki komandytowej, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w odpowiednim rejestrze, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek ten należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności spółki. Wraz z wnioskiem należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak umowa spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia wspólników itp.

Ważnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jest podpisane oświadczenie komandytariuszy o wniesieniu wkładu do spółki. Każdy komandytariusz powinien określić wysokość i rodzaj wniesionego wkładu oraz potwierdzić swoje zobowiązanie do wniesienia wkładu.

Po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów, sąd dokonuje analizy i ewentualnych zapytań dotyczących wniosku. Jeśli wszystko jest w porządku, sąd wydaje postanowienie o wpisie spółki komandytowej do KRS. Od tego momentu spółka posiada osobowość prawną i może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakładanie spółki komandytowej przez Internet – nowe możliwości

Obecnie istnieje możliwość założenia spółki komandytowej przez Internet. Procedura ta odbywa się, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub na portalu S24. Zakładanie spółki komandytowej online ma wiele zalet, takich jak wygoda i oszczędność czasu, eliminacja konieczności składania dokumentów osobiście w sądzie oraz możliwość monitorowania statusu postępowania online.

Prowadzenie spółki komandytowej – aspekty praktyczne

Po założeniu spółki komandytowej i dokonaniu wpisu do KRS, należy przystąpić do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu ustalenia odpowiedniego systemu księgowości, rozliczenia podatkowego i innych obowiązków związanych z prowadzeniem spółki.

W przypadku spółki komandytowej istotne jest również utrzymanie właściwej komunikacji i współpracy pomiędzy komplementariuszami a komandytariuszami. Ważne jest regularne przekazywanie informacji o stanie finansowym i działalności spółki oraz podejmowanie wspólnych decyzji dotyczących rozwoju i strategii biznesowej.

Pamiętajmy także o obowiązkach prawnych i raportowaniu. Spółka komandytowa musi regularnie składać raporty finansowe do KRS oraz spełniać inne wymogi prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest również monitorowanie zmian w przepisach prawnych, aby być na bieżąco i uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Wniesienie zmian do umowy spółki komandytowej

W trakcie prowadzenia działalności spółki komandytowej mogą pojawić się sytuacje, które wymagają wprowadzenia zmian do umowy spółki. Mogą to być zmiany dotyczące składu wspólników, wysokości wkładów, zasad zarządzania itp. W takim przypadku konieczne jest dokonanie zmian w umowie spółki i zgłoszenie ich do sądu.

Zmiany w umowie spółki komandytowej powinny być dokładnie sprecyzowane i uwzględniać interesy wszystkich wspólników. Warto skonsultować się z prawnikiem w celu przygotowania poprawnej dokumentacji i złożenia jej w odpowiednim sądzie. Po dokonaniu zmian w umowie spółki komandytowej, należy pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze KRS.

Dowiedz się więcej z naszego bloga