Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta
Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować 9% podatek CIT.


Kiedy spółka z o.o. może stosować 9% podatek CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest jednym z elementów systemu podatkowego, który bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W ostatnich latach ustawodawca wprowadził korzystne zmiany, umożliwiając pewnym podmiotom stosowanie preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%. To rozwiązanie budzi duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się warunkom, jakie musi spełniać spółka z o.o., aby móc skorzystać z obniżonej stawki CIT – 9%.

 

BRAK PRZEKROCZENIA LIMITU PRZYCHODÓW ORAZ STATUS MAŁEGO PODATNIKA

 

Zasadą jest, że stawka podatku CIT wynosi 19%.

 

Jednakże, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 9% CIT. Podatek CIT wynosi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Należy zwrócić uwagę, że preferencyjna stawka nie ma jednak zastosowania do opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych, objęte są nią jedynie inny przychody.

 

Ponadto, przychody podatnika nie mogą przekroczyć wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

 

Istotnym jest również, że spółka z o.o. musi posiadać również status małego podatnika, aby móc korzystać z 9% stawki CIT.

 

Status małego podatnika nie jest jednak wymagany i nie dotyczy podatników, którzy rozpoczynają działalność. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku możliwość zastosowania stawki 9% CIT dotyczy jedynie roku rozpoczęcia działalności.

 

UTRATA MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA 9% CIT

 

Warto jednak pamiętać, że istnieją liczne wyjątki, które spowodują, że podatnik traci możliwości stosowania 9% CIT.

 

Nie stosuje 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku.

 

Ponadto, 9% stawki CIT nie stosuje się do:

  1. spółki dzielonej,
  2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
    • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, lub
    • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

PODSUMOWANIE

 

Możliwość stosowania 9% stawki CIT jest istotną korzyścią, którą może uzyskać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto wiedzieć kiedy jest to możliwe. Niekiedy bowiem nawet spełnienie przesłanek pozytywnych stosowania 9% stawki PIT nie oznacza, iż faktycznie jest możliwe jej zastosowanie. Istnieją bowiem liczne wyjątki, które uniemożliwiają korzystanie z preferencyjnej stawki CIT.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?