Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Panel Klienta
Panel Klienta

Do zmiany formy opodatkowania wystarczy odpowiednio opisany przelew bankowy - przełomowy wyrok NSA.

Wybór prawidłowej formy opodatkowania jest podstawowym narzędziem optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Od wybranej  formy opodatkowania zależy nie tylko stawka podatku, ale także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwość kształtowania kosztów uzyskania przychodów i odliczeń od podatku a także wysokość składki zdrowotnej. Dlatego zmiana formy opodatkowania jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy. 

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania – wymagania ustawowe.

Do tej pory sądy administracyjne i organy skarbowe stały na ugruntowanym stanowisku, zgodnie z którym skuteczność zmiany formy opodatkowania zależała od spełnienia szeregu warunków formalnych. W świetle przepisów, oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć w określonej formie: pisemnej lub poprzez CEIDG. Dodatkowo, oświadczenie o zmianie formy opodatkowania należy złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej.  

 

Urzędy skarbowe interpretują te wymagania w sposób ścisły. Niezłożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania w formie pisemnej albo przez CEIDG lub przekroczenie terminu, skutkowały tym, że przedsiębiorca nie mógł korzystać z preferowanej formy opodatkowania, nawet jeżeli przez cały rok odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z preferowaną formą opodatkowania.

Przełomowy wyrok – zmiana stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Odmienne stanowisko od dotychczas przyjmowanego zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lutego 2024 r., II FSK 710/21. W wyroku tym, sąd przyznał rację podatnikowi, że zmiana formy opodatkowania może być skuteczna jeżeli podatnik ten nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w przewidzianej przepisami formie a mimo to odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy w odpowiedniej formie i prawidłowo opisywał przelewy. Sąd uznał, że skoro podatnik chciał korzystać z opodatkowania w formie skali podatkowej i tytułował przelewy w sposób, z którego wynika forma opodatkowania, to oświadczenie woli o wyborze formy opodatkowania należy uznać za złożone skutecznie. 

 

Stanowisko zajęte przez Naczelny Sąd Administracyjny może zrewolucjonizować podejście organów skarbowych do kwestii zmiany opodatkowania. Jeżeli przyjęty przez Naczelny Sąd Administracyjny kierunek orzeczniczy zostanie utrzymany, przedsiębiorcy zyskają mocny argument w sporze z urzędami skarbowymi. 

 

Często bowiem dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorca spóźni się ze zgłoszeniem zmiany formy opodatkowania lub w wyniku błędu lub przeoczenia nie złoży odpowiedniego wniosku. W takim wypadku, przedsiębiorca będzie mógł argumentować, że zmiana formy opodatkowania jest skuteczna, jeżeli przedsiębiorca ten będzie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy w odpowiedniej kwocie. 

Najważniejszy jest tytuł przelewu.

W tym kontekście kluczowe jest prawidłowe tytułowanie przelewów. W omawianej sprawie, podatnik zawarł w tytule przelewu PIT-36L, co pozwoliło na zidentyfikowanie opodatkowania w formie podatku liniowego. Analogicznie podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu, powinien używać oznaczenia PIT-28 a podatnik na skali podatkowej – PIT-36.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat optymalizacji podatkowej to umów się na konsultację z doradcą podatkowym pod numerem +48 538 116 064.