Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - zasady

 

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej to proces, który umożliwia płatnikom składek, tj. przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wyrównanie wysokości zapłaconych składek zdrowotnych do rzeczywiście osiągniętego dochodu. Proces ten został uregulowany w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, by dostosować składki zdrowotne do realnych zarobków przedsiębiorców.

 

Rozliczenie składki zdrowotnej 2024

 

Podstawę prawną do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Regulacje zawarte w ustawie precyzują zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą dokonywać tego rozliczenia. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce polega to na porównaniu sumy zapłaconych w trakcie roku składek z sumą składek należnych, obliczonych na podstawie rzeczywiście uzyskanych dochodów.

 

Roczne rozliczenie należy ująć w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku:

  • ZUS DRA – dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • ZUS RCA – dla osób opłacających składki zarówno za siebie, jak i za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców).

 

Kluczowa jest tutaj podstawa wymiaru składki zdrowotnej – czyli dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia społeczne. W trakcie roku przedsiębiorcy płacą składki zdrowotne na podstawie prognozowanych dochodów. Na koniec roku dokonuje się porównania tych prognozowanych składek z rzeczywistymi dochodami, co pozwala na określenie, czy składki były nadpłacone czy niedopłacone. W przypadku nadpłaty, przedsiębiorca ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty lub do zaliczenia jej na poczet przyszłych składek. W przypadku niedopłaty, konieczne jest uregulowanie brakującej kwoty.

 

Zasady rozliczeń i terminy

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, jeśli ich działalność jest opodatkowana:

  1. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  2. skalą podatkową,
  3. podatkiem liniowym.

 

Nadto, przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok do 20 maja 2024 roku. Jeśli w wyniku tego rozliczenia okaże się, że istnieje konieczność dopłaty składki zdrowotnej, przedsiębiorca ma obowiązek uregulować tę dopłatę również do 20 maja 2024 roku.

 

Przedsiębiorcy dokonujący rocznego rozliczenia składki zdrowotnej powinni zatem dokładnie sprawdzić, czy kwoty składek zdrowotnych za poszczególne miesiące zgadzają się z wartościami wykazanymi w deklaracjach DRA i RCA za te miesiące w roku składkowym. Wniosek o zwrot nadpłaty należy złożyć do 3 czerwca 2024 roku. Jeśli zaś przedsiębiorca wykaże nadpłatę składki zdrowotnej i nie złoży wniosku o jej zwrot do tego terminu, nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań składkowych w ZUS, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma żadnych zaległości w ZUS.

 

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), wynikającej z rocznego rozliczenia, zostanie wygenerowany i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS dzień po złożeniu dokumentu zawierającego roczne rozliczenie.

 

Nadto, trzeba przy tym pamiętać także, iż za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 roku, płatnicy składek są zobowiązani złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawidłowe wypełnienie tych dokumentów wpływa na weryfikację rocznego rozliczenia. Dokumenty korygujące wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2023 roku można złożyć:

  • najpóźniej do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty,
  • do 1 lipca 2024 roku – jeśli wniosek o zwrot nadpłaty nie zostanie złożony.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?