Opublikowano 21 listopada 2023

Cit estoński to nowoczesny sposób opodatkowania, który jest coraz chętniej wybierany w Polsce. Prowadząc firmę często kupujemy samochód. Czy zakup samochodu na firmę na cit estońskim jest opłacany? Jakie są konsekwencje podatkowe?

ZWYKŁY CIT

W firmie korzystającej z rozliczenia według ze zwykłego CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m. in. odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

– 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,

– 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych;

Występują zatem ograniczenia, które firma może uznać za koszt.

CIT ESTOŃSKI 

Kwotowe ograniczenia, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania w przypadku gdy firma korzysta z cit estońskiego. Wynika to z faktu, że firma rozlicza się na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta nie zawiera natomiast ograniczeń kwotowych, na wzór tych wynikających z ustawy o CIT.

Oznacza to, że wszystkie wydatki związane z zakupem samochody na firmę na cit estońskim mogą być kosztem firmy. Użycie sformułowania „mogą” nie jest przypadkowe. Zależeć to będzie bowiem od sposobu wykorzystywania samochodu tj. czy samochód używany jest jedynie na cele działalności gospodarczej czy też wykorzystywany jest zarówno na cele działalności gospodarczej oraz na cele z nią niezwiązane tzw. sposób mieszany wykorzystywania samochodu osobowego.

Powyższe związane jest z tzw. ukrytymi zyskami.

UKRYTE ZYSKI

Zgodnie z art. 28m ust. 4 ustawy o CIT, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, 

a)  w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)  w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

SAMOCHÓD WYKORZYSTYWANY NA CELE MIESZANE

W przypadku, gdy zakupiony samochodu na firmę na cit estońskim jest wykorzystywany na cele mieszane to 50% wydatków jest zyskiem ukrytym, który należy opodatkować.

SAMOCHÓD WYKORZYSTYWANY JEDYNIE NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z kolei odmiennie od powyższego, jeżeli zakupiony samochodu na firmę na cit estońskim jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej to występuje możliwość zaliczenia do kosztów całości wydatku.

Należy jednak pamiętać, aby samochód został zgłoszony do urzędu skarbowego celem wskazania, iż wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Ponadto, należy prowadzić ewidencje przebiegu samochodu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, zakup samochodu na firmę na cit estońskim może być opłacalny. Pamiętać jednak należy, że nie zawsze tak jest. Zasadniczo opłaca się, gdy wartość samochodu jest wysoka. Nie występuje bowiem żadne ograniczenie kwotowe. Należy jednak zadbać, aby dopełnić wszystkie formalności.

O CIT estońskim przeczytacie również tutaj:

https://anowak.com.pl/korekta-wstepna-na-cit-estonskim-na-co-zwrocic-uwage/

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej zakupu samochodu na firmę na cit estońskim.

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633

https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga